DGS-uppgifter publiceras varje vecka och uppdateras fram till föregående onsdag. De första fem fallen bekräftades i Portugal den 3 maj.

Enligt uppgifter från DGS är de flesta (337) av de 749 fallen personer mellan 30 och 39 år gamla och män (742).

DGS uppger att man fortsätter att identifiera och informera de berörda personerna i de olika regionerna om vaccinering, och konstaterar att man tillsammans med den nationella läkemedelsmyndigheten och den tekniska kommissionen för vaccinering "analyserar och utvärderar villkoren för drift/tillgänglighet och rättvisa i hanteringen av det begränsade vaccinlagret för den förebyggande vaccinationsmetoden".

Enligt generaldirektoratet för hälsa är de vanligaste symptomen på infektion med apkoppor feber, intensiv huvudvärk, muskelvärk, ryggsmärta, trötthet, förstorade lymfkörtlar med progressivt uppträdande av utslag som når huden och slemhinnorna.