Vaccination efter exponering inleddes den 16 juli i Portugal, med totalt 437 vaccinerade fram till den 12 september 2022. DGS diskuterar och ser över standarden "Approach to cases of human infection with Monkeypox virus", ramverket för administrering av reducerade doser, i enlighet med nya riktlinjer från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

I standarden anger DGS att "villkoren för operationalisering/tillgänglighet och rättvisa i hanteringen av det begränsade lagret av vacciner för tillvägagångssättet för förebyggande vaccinering och respektive definition av kriterierna för stödberättigande uppdateras också", utöver vaccination efter exponering.

EMA anser att det vaccin mot apkoppor som är godkänt i Europeiska unionen också kan administreras som en intradermal injektion i en lägre dos, vilket gör att de befintliga doserna kan multipliceras med fem gånger.

Hittills har vaccinet endast administrerats till personer som har haft riskfyllda kontakter och målet är att förebyggande vaccinera andra grupper som kommer att definieras av DGS och som kan omfatta sexarbetare, personer som genomgår PREP (Pre-Exposure Prophylaxis to HIV) och hälso- och sjukvårdspersonal.

När det gäller det kliniska tillvägagångssättet för gravida kvinnor med bekräftad infektion med apkoppor anges det i DGS att de måste följas upp vid en högriskförlossningskonsultation på ett differentierat sjukhus för perinatalstöd, vilket innebär särskilda förfaranden för övervakning av graviditeten och fosterövervakning.