Direktören för mänskliga resurser på dst, José Machado, berättade för Lusa att det är en kurs på forskarnivå, med en timmes lektion per vecka, plus 10 minuter för att reda ut tvivel och reflektera över de givna ämnena.

"Det är en tid som ingår i de anställdas arbetstid", betonade han.

För José Machado är företagets mål att filosofiundervisningen, förutom att öka arbetstagarnas förmåga till kritiskt tänkande och ifrågasättande, också ska fungera som ett slags "smärtstillande medel mot 2000-talets smärta".

Under den första terminen kommer eleverna att studera samtida tänkare, följt av ämnen som epistemologi, andlighet, antropologi, etik, politik, konst och kultur, bland annat.

Kursen inleds den 6 oktober i samarbete med det katolska universitetet i Braga. 505 arbetstagare med högre utbildning kommer att delta i kursen, vilket motsvarar cirka 26 procent av koncernens humankapital.

År 2020 erbjöd företaget redan en första kurs i filosofi, som 318 arbetstagare deltog i.

"Många av dessa arbetstagare ville delta i den forskarutbildningskurs som nu börjar, vilket är ett otvetydigt bevis på att de gillade den och kände att kurserna var bra för dem", tillade José Machado.