I oktober månads ekonomiska bulletin beskriver BdP den ojämna inverkan som stigande inflation kan ha på hushållen genom att dela upp hushållens utgifter efter inkomstkvintil och åldersgrupp.

I banktillsynsmyndighetens analys framgår det att den differentierade effekten är kopplad till prisutvecklingen för olika varor och tjänster och deras vikt i varje familjs konsumtion.

"Det faktum att den höga inflation som uppskattas för familjer med lägre inkomster främst beror på prisutvecklingen för nödvändiga varor, med oelastisk efterfrågan, har allvarligare konsekvenser än samma inflation för familjer med högre inkomster, vilket återspeglar ett större bidrag från varor och tjänster vars konsumtion lättare kan ersättas eller skjutas upp", förklarar BdP.

Institutionen som leds av Mário Centeno påpekar också att inför en negativ chock i köpkraften har "familjer med lägre inkomster en mer begränsad förmåga att jämna ut konsumtionen, eftersom de har en lägre sparkvot och mindre förmögenhet".