Enligt uppgifter från Finbold ökade andelen amerikaner som investerar i krypto med 125 procent mellan sommaren 2020 och 2022. År 2020 hade endast 8 % av amerikanerna investerat i krypto, medan värdet 2022 ligger på 18 %.

Tillväxtbanan återspeglas också i antalet investerare som avser att delta i krypto. Sommaren 2020 hade endast 11 % av amerikanerna planer på att satsa på krypto, medan siffran 2022 ökade med 36,36 % till 15 %.

Investerare som klarar av volatilitet

Mitt i nedgången på marknaden identifierade forskningen potentiella drivkrafter för investerare att visa motståndskraft och fortsätta satsa på olika tillgångar. Enligt forskningsrapporten:

"Framför allt visar tillväxten att investerarna i fråga kan stå ut med volatiliteten. Sådana investerare förstår sannolikt att krypto fortfarande är en framväxande tillgångsklass och teknik vars inverkan på den allmänna finanssektorn ännu inte är helt känd. I denna linje väljer vissa investerare att ignorera den kortsiktiga prisvolatiliteten och fokusera på potentiell framtida tillväxt."

Det finns dock fortfarande kvar en osäkerhet som kan påverka den allmänna kryptomarknaden. Framför allt kommer omfattningen av de rådande makroekonomiska faktorerna och den regulatoriska debatten potentiellt att påverka det fortsatta engagemanget i sektorn.