I ett uttalande på kommunens webbplats uppger kommunen att den "har fattat beslut om att tillfälligt stänga inomhusbadet för allmänheten" efter positiva resultat av förekomsten av legionellabakterier.

Det är "en mikroorganism som finns i naturen i hela vattenmiljön, och arten 'Pneumophila' kräver särskild försiktighet", förklarade kommunen.

Kommunen sade att den genomför "regelbundna egenkontrollanalyser och fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser som utförs av certifierade externa enheter", inom ramen för de vanliga "förebyggande förfarandena och med det ständiga målet att säkerställa bästa möjliga kvalitet på den utrustning och de tjänster som tillhandahålls".

"Dessa resultat är allmänt kända och finns anslagna i anläggningens reception", står det i uttalandet.

Enligt kommunen beror beslutet att stänga bassängen "på att det är nödvändigt att utföra en kemisk och termisk behandling som inte tillåter att utrustningen är öppen för allmänheten".

"Det rekommenderas att bassänganvändare som har besökt anläggningen under de senaste 15 dagarna är uppmärksamma på eventuella influensaliknande symtom, såsom huvudvärk, feber, torrhosta, andfåddhet, frossa eller diarré".

Om sådana symtom uppträder bör dessa personer "naturligtvis vända sig till sjukvården".

"Med tanke på tillgängliga uppgifter anses situationen inte vara alarmerande, men Estremoz kommun upprepar sin fulla uppmärksamhet på denna situation".

Förra veckan upptäcktes legionellabakterier i kommunen Redondo, också i Évora-distriktet, i vattnet i en av spa-anläggningarna i stadens idrottspaviljong.