"Staten måste ta avstånd från detta så snart som möjligt. Det finns ingen lösning för TAP, och än mindre har den ingen respekt för de portugisiska skattebetalarna. Det är smärtsamt att se detta", skrev han på Twitter.

Det bör noteras att TAP:s besättning kommer att gå vidare med en strejk den 8 och 9 december, vilket beslutades vid ett allmänt möte i National Civil Aviation Flight Personnel Union (SNPVAC).

Besättningens fackförening motiverar strejkvarslet med de "systematiska överträdelserna" av det gällande företagsavtalet och det tillfälliga krisavtalet.

Till detta kommer "den bristande respekt som TAP har visat besättningen" och "de mer än tvivelaktiga ledningsbesluten som i slutändan har en direkt och indirekt inverkan" på dessa arbetstagares liv.