Enligt partiets förslag från slutet av oktober och början av november föreslår Chega att livsmedel som frukt och grönsaker, ägg, kött, fisk, mjölk och bröd tillfälligt ska undantas från moms.

Denna åtgärd, som ska gälla under nästa år, är "tillfällig med tanke på den nuvarande allmänna prisökningen", anger partiet i förslaget till ändring av OE2023, med tanke på att "de fattigaste familjerna för tillfället inte har något utrymme för att ta hänsyn till inflationen, som återspeglas i kraftiga ökningar av energipriserna och även i priserna på viktiga varor i varukorgen".

Chega föreslår också att den reducerade momssatsen sänks från 6 % till 4 %, den mellanliggande skattesatsen från 13 % till 11 % och den högsta momssatsen från 23 % till 21 %.

"Den sänkta momssatsen är en grundläggande faktor, både för landets finanspolitiska konkurrenskraft och för att mildra den ekonomiska ansträngningen för familjer och företag, i en särskilt svår situation som den vi genomgår just nu", försvarar Chegas deputerade.

Efter det allmänna godkännandet behandlas regeringens förslag till statsbudget för nästa år i detalj i parlamentet och den slutliga övergripande omröstningen är planerad till den 25 november.