Projektet innebär "en investering på fyra miljoner euro" för byggandet av en väg- och cykelbana med "en längd på 1 800 meter", vilket kommer att göra det möjligt "att stänga den norra ringvägen i Loulé", genom att sammanfoga två befintliga avsnitt, framhöll Vítor Aleixo.

Borgmästaren ansåg att ingreppet togs emot med "tillfredsställelse" av befolkningen, som har väntat på detta arbete "i många år" och har "stora förväntningar" på att få se en färdig väg som gör det möjligt för dem att kringgå staden norrifrån utan att behöva gå in i stadsnätet.

"Det är ett avsnitt som kommer att förbinda två andra avsnitt, ett i söder och ett i norr, av Loulé förklarade Vitor Aleixo och konstaterade att "världen har förändrats mycket" från det att arbetet inleddes 1990 till dess att det sista avsnittet påbörjades, och att projektet anpassades för att svara mot de aktuella behoven.

Den nya sträckan "har redan en cykelbana, träd, generösa trottoarer och endast två körfält, ett för varje riktning, och inte längre fyra körfält, två för varje sida, och en mittdelare", sadeborgmästaren.