Nya uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) visar att utvecklingen av medianpriserna på bostäder har avtagit i sju kommuner, bland annat i Lissabon.

Enligt en rapport från idealista anser BPI:s analytiker att detta scenario kan fortsätta inom den närmaste framtiden och räknar med en "prisstabilisering" i slutet av året och en "marknadskorrigering" år 2023, med ett värdefall på 1,5 %.

Enligt BPI Research från november 2022 finns det flera faktorer som "på ett avgörande sätt" har bidragit till ökningen av huspriserna, bland annat en långvarig period med gynnsamma finansiella villkor (låga räntor), låg arbetslöshet, brist på utbud av nya fastigheter, växande efterfrågan, ökade byggkostnader och förvärv av fastigheter som en investering.

"Men sammanhanget har förändrats", varnar BPI:s analytiker. "Med inflationens inverkan på familjernas budgetar och med ECB:s omsvängning av penningpolitiken (som börjar höja räntorna) förväntar vi oss att priserna kommer att stabiliseras i slutet av året".

Konsekvensen av detta kommer att bli en justering av priserna på hus till salu nästa år. "2023 bör bli ett år med en liten korrigering av marknaden (genomsnittlig prisvariation på -1,5 %). Detta kommer att vara ett resultat av den avkylning av efterfrågan som är förknippad med skärpningen av de finansiella villkoren och den snabbare räntehöjningstakten än vad som ursprungligen förutsågs", står det i dokumentet.

När det gäller hypotekslån förväntar sig analytikerna att "stramare finansiella villkor med den snabba ökningen av index (Euribor-räntor) kommer att påverka efterfrågan under de kommande månaderna och under 2023 som helhet".