EnligtBBChade budskapet de högsta tittarsiffrorna under detta århundrade för ett tal från monarken. Som jämförelse kan nämnas att drottning Elizabeth II:s sista julbudskap för ett år sedan sågs av 8,96 miljoner tittare.