En jordbävning med magnitud 3,1 på Richterskalan registrerades lördagen den 21 januari kl. 21.59 utanför Vila Real de Santo António i Algarve, enligt uppgifter från det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA).

Skalvets epicentrum låg cirka 30 kilometer sydsydost om Algarveområdet.

Jordbävningen kändes med maximal intensitet II, på den modifierade Mercalli-skalan, i kommunerna Tavira och Vila Real de Santo António.

Enligt uppgifter från IPMA finns det inga uppgifter som tyder på att den seismiska händelsen skulle ha orsakat några person- eller materiella skador.