Av arresteringarna berodde 18 på körning av fordon med en alkoholhalt som var lika med eller högre än 1,2 g/l, fem på körning utan lagligt körkort, nio för narkotikahandel, fem för olydnad, tre för motstånd och tvång mot tjänsteman, två för innehav av eller handel med förbjudna vapen och slutligen två för brott mot egendom.

När det gäller trafikolyckor registrerades 35 olyckor som resulterade i 15 lindriga skador.