Det förslag som lagts fram av TAP godkändes med 654 röster för, 301 röster emot och 20 nedlagda röster.

I torsdags hade besättningsmedlemmarna, som samlades i en generalförsamling, för andra gången förkastat TAP:s förslag, som uppfyllde 12 av SNPVAC:s 14 krav, i ett försök att undvika en ny strejk.