Informationen delades av CNN Portugal, som uppger att hoten mot Marcelo Rebelo de Sousa dök upp i oktober, i ett brev som skickades till det civila huset där den misstänkte påstods kräva en miljon euro för att inte döda statschefen - med angivande av det bankkonto som pengarna skulle överföras till - och som även innehöll en kula.

Kuvertet med brevet och kulan skickades sedan till PJ:s antiterroristenhet och genomgick en expertis på det vetenskapliga polislaboratoriet.

Enligt TV-stationen innebar PJ:s operation starka säkerhetsåtgärder, eftersom den gripne misstänkte har ett kriminellt förflutet som är förknippat med våldsbrott.

I november förra året tonade Marcelo Rebelo de Sousa ner situationen och framhöll att han hade fått fler "hot" när han hade ett tv-program på RTP och TVI än i Belém. "Den som går i det här livet, och jag har gått i 30 år, har detta, kort sagt, i dussintals. Det händer. Jag fäster ingen större vikt vid det", sade han till CMTV vid den tiden.