Enligt en rapport från Notícias ao Minuto uppger ASAE att "de två fångarna främjade försäljningen av de ovannämnda biljetterna på sociala nätverk till priser som låg långt över deras verkliga värde".

Tre biljetter till detta evenemang beslagtogs. Två av dem hade ett nominellt värde på 120 euro, men de såldes för 320 euro. Den tredje biljetten kostade 65 euro och såldes för 120 euro. "Om försäljningen av de tre biljetterna skulle förverkligas skulle det spekulerade värdet totalt sett uppgå till 455 euro".

Kontrollen gav upphov till "två straffrättsliga förfaranden". Ett av dessa sköts preliminärt upp av domstolen i fyra månader, "på villkor att svaranden fortsätter med betalningen av ett föreläggande på 200 euro".

När det gäller den andra svaranden "bestämdes det att ärendet skulle övergå till utredningsstadiet".

ASAE varnar i samma uttalande återigen konsumenterna för att "undvika att köpa biljetter över det officiella värdet, eftersom denna försäljning utgör ett spekulationsbrott som kan bestraffas med fängelse i sex månader till tre år".

I september förra året arresterades två personer för samma brott på grund av försäljning av biljetter till en Coldplay-konsert.
Relaterade artiklar: