DBRS bekräftade därmed den portugisiska statsskulden med betyget A (låg), med stabila utsikter, och motiverade detta med att "de externa riskerna för den ekonomiska utvecklingen är balanserade på grund av den ihållande förbättringen av de viktigaste mätvärdena för de offentliga finanserna".

I augusti förra året uppgraderade DBRS det portugisiska skuldbetyget från "BB (hög)" till "A (låg)".

Nästa byrå som förväntas uttala sig om Portugal är S&P den 10 mars.

DBRS ser tillbaka på den portugisiska skulden den 21 juli.

Betyg är en bedömning som görs av de finansiella kreditvärderingsinstituten och som har stor betydelse för länders och företags finansiering, eftersom den bedömer kreditrisken.