Enligt El País höjs den nya minimilönen med 8 procent till 1 080 euro och kommer att gynna cirka två miljoner arbetstagare.

I och med denna överenskommelse, förklarar samma tidning, närmar sig verkställande direktören från grannlandet Spanien sitt åtagande att höja minimilönen till 60 procent av genomsnittslönen i landet.

Som jämförelse kan nämnas att i Portugal ökade den nationella minimilönen med 21,6 procent mellan 2018 och 2022, medan den i Spanien ökade med 35,9 procent under den aktuella perioden.

I Portugal ligger den nya minimilönen som infördes från och med i år på 760 euro, även om denna utbetalning sker under 14 månader, vilket i reella termer tar den upp till cirka 886 euro.