Det mesta av detta beräknas komma från inkomstskatt och moms, snarare än från bolagsskatt, vilket tyder på att ekonomin verkligen är sund när de multinationella företagen inte räknas med.

Den rullande 12-månaders siffran för överskottet i statskassan var 5,6 miljarder euro, vilket enligt finansdepartementet är ett mer korrekt mått på den ekonomiska hälsan.

Nyligen visade siffror från Eurostat att Irland hade det största budgetöverskottet i EU under tredje kvartalet 2022, med ett överskott på 3,1 procent av BNP, jämfört med EU-genomsnittet på -3,2 procent.

Det stora överskottet kan tyda på att landet hittills har undvikit en recession.