Värmen tillhandahålls gratis och bidrar till att minska kostnaderna för bassängerna, som har ökande driftskostnader, samtidigt som åtgärden bidrar till att använda den värme som genereras av datacentret, vilket innebär en win-win-situation för alla inblandade.