När hon växte upp var hennes herre så förtjust i hennes försiktighet och dygd att han gav henne ansvaret för sitt hushåll. Hennes dygder blev kända i hela Frankrike och kung Clovis II tog henne till hustru. Hon blev inte självupptagen utan tycktes tvärtom bli ännu mer ödmjuk än tidigare. Hennes nya ställning gav henne möjlighet att verkligen vara en mor för de fattiga; kungen gav henne sanktion från sin kungliga auktoritet för att skydda kyrkan och ta hand om de fattiga.


När hennes make dog blev hon regent över riket. Hon förbjöd genast förslavandet av kristna, gjorde allt i sin makt för att främja fromhet och fyllde Frankrike med sjukhus och religiösa hus. Så snart hennes son Clotaire var i den ålder som krävdes för att regera drog hon sig tillbaka från världen och gick in i klostret i Chelles.


Credits: PA; Författare: PA: PA: PA;

Här tycktes hon helt och hållet glömma sin världsliga värdighet och skilde sig från resten av gemenskapen endast genom sin extrema ödmjukhet, sin lydnad mot sina andliga överordnade och sin hängivenhet för de sjuka, som hon tröstade och betjänade med en underbar välgörenhet. När hon blev äldre drabbades hon av sjukdom och dog den 30 januari 680 e.Kr.


Hon är skyddshelgon för föräldralösa barn, övergivna barn, änkor och svaga.