De nästan 8 000 flygningarna släppte ut totalt 65,32 ton koldioxid (98 % mer än föregående år), vilket ger ett genomsnitt på 8,2 ton koldioxid per kilometer, vilket motsvarar 32 000 kilometer i en bensinbil.

Faro är fortfarande den flygplats som har flest privatjetflygningar, med 2 684 registrerade flygningar, med London som huvuddestination.

Lissabon och Porto ligger på andra och tredje plats med 1 784 respektive 1 521 flygningar, med London som huvuddestination i båda fallen.

Antalet privatjetflygningar ökade med 64 procent i Europa under samma period och koldioxidutsläppen mer än fördubblades, enligt Greenpeace.

År 2022, avslöjar den icke-statliga organisationen, ledde Frankrike, Storbritannien och Tyskland diagrammet över flygningar med privata jetplan, med Nice (Frankrike), Paris och Genève (Schweiz) som de tre främsta destinationerna.