"När det gäller strejkvarslet vill vi att förhållandena kontrolleras så att strejken inte är nödvändig och att SEF-arbetarnas intressen skyddas. Jag är övertygad om att detta kommer att ske", sade José Luís Carneiro till journalister.

Det handlar om osäkerheten om framtiden för inspektörerna från utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF), efter att regeringen den 6 april godkände det lagdekret som fastställer övergångsordningen för SEF-anställda.

Samma dag godkände regeringen också diplomet om inrättandet av den portugisiska byrån för minoriteter, migration och asyl (APMMA), som kommer att ersätta SEF i administrativa frågor som rör utländska medborgare och integrera den höga kommissionen för migration (ACM).

Ministern betonade att "fackföreningarna känner till innehållet i förhandlingarna och vet vad som ingår i de väsentliga villkoren i diplomet".

Ministern framhöll "komplexiteten, känsligheten och finessen i formuleringen som måste integrera de diplom som godkändes i den övergripande planen och som var noga med att i huvudsak svara på fackföreningarnas frågor".

Som en del av denna process kommer SEF-inspektörer att överföras till rättspolisen, medan tjänstemän som inte är poliser kommer att överföras till den framtida byrån och till registret och notarieinstitutet.

För närvarande finns det cirka 900 inspektörer och cirka 700 icke-polistjänstemän.