Metropolitano de Lisboa förutspådde ursprungligen att trafiken på dessa två sträckor skulle avbrytas mellan den 2 maj och den 7 juli på grund av utbyggnadsarbeten.

Ordföranden för Metropolitano de Lisboas styrelse (AML), Vítor Domingues, avslöjade en rad åtgärder för att "mildra de begränsningar" som orsakas av den provisoriska stängningen av Telheiras-stationen och Campo Grande-sträckan.

En av de åtgärder som tillkännagavs av ML:s ordförande var att tågen med sex vagnar (maximal kapacitet) på den gröna linjen och med fyra vagnar på sträckan Odivelas/Campo Grande kommer att återupptas från och med den 20 juni.

Den normala trafiken med full kapacitet på de gula och gröna linjerna kommer att återupptas den 8 juli från och med kl. 6.30.

ML-administrationen meddelade också att den kommer att tillhandahålla pendelbussar mellan Cidade Universitária och Campo Grande under Sportings matchdagar (13 och 21 maj), på Estádio José de Alvalade och Bênção das Fitas (20 maj).

ML kommer också att förstärka teamen med egen personal vid Campo Grande-stationen och vid andra stationer (där det är motiverat) för att hjälpa människor att röra sig, för att passagerare ska kunna stiga in i och ut ur tågen.

"Metropolitan beklagar de olägenheter som orsakats, men bekräftar att dessa begränsningar av trafiken är nödvändiga för att arbetena ska kunna genomföras", säger Vítor Domingues.

Begränsningar av trafiken i Lissabons tunnelbana har varit föremål för kritik från användare, borgmästare och miljöaktivister.