Företaget kommer att förvärva cirka 42 miljoner stamaktier från ordförande Lawrence Strolls Yew Tree-konsortium och kommer att teckna ytterligare 28 miljoner aktier för 335 pence styck, vilket ger biltillverkaren cirka 95 miljoner pund kontant och ökar Geelys andel i företaget till 17%.