Denna process startade med vissa förseningar, men tidtabellen för att uppfylla denna skattskyldighet förblir densamma.

Många skattebetalare fick inte fakturan i e-postmeddelandet för att fortsätta med betalningen av skatten i den normala kalendern, från andra halvan av april, på grund av "tekniska problem", vilket motiverades av skattemyndigheten(AT).

Den enda betalningen är endast obligatorisk för skattebelopp under 100 euro. När detta belopp överskrids delas skatten upp i två eller tre etapper (om den är mindre eller större än 500 euro) som ska betalas i maj och november eller i maj, augusti respektive november. Den som vill kan dock alltid välja att betala hela skatten i maj.

Skatten beräknas och debiteras av skattemyndigheten, men det är kommunerna som varje år beslutar vilken skattesats de avser att tillämpa i sin kommun, inom de ovan nämnda intervallen.