"Med 25,8 timmar i veckan är Tyskland det land som har det lägsta genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka 2022", säger Pordata i en publikation som delats på sociala nätverk.

Danmark och Nederländerna följer med det lägsta antalet timmar, med 26,4 respektive 27,4.

Å andra sidan har Polen det högsta antalet arbetade timmar, följt av Grekland och Polen, med 38,3 och 36,2 timmar, också i ordning.

Och i Portugal?

I Portugal arbetades i genomsnitt 34,5 timmar per vecka under 2022, vilket placerar landet på 10:e plats, enligt uppgifterna. Jämfört med 1995 har detta antal sjunkit, eftersom de genomsnittliga timmarna det året nådde 36,5 timmar.