"Z 25,8 godzinami tygodniowo Niemcy są krajem o najniższej średniej liczbie godzin przepracowanych tygodniowo w 2022 r.", mówi Pordata w publikacji udostępnionej w sieciach społecznościowych.

Dania i Holandia mają najniższą liczbę godzin pracy, odpowiednio 26,4 i 27,4.

Z drugiej strony, Polska ma największą liczbę przepracowanych godzin, a następnie Grecja, z 38,3 i 36,2 godzinami, również w kolejności.

A w Portugalii?

W Portugalii w 2022 r. przepracowano średnio 34,5 godziny tygodniowo, co według danych plasuje ten kraj na 10. miejscu. W porównaniu z 1995 r. liczba ta spadła, ponieważ w tym roku średnia liczba godzin osiągnęła 36,5 godziny.