Bankernas vinster i Portugal ökade med 50 % förra året till 2,97 miljarder euro. Detta resultat uppnåddes tack vare ökningen av räntenettot, skillnaden mellan ränta på lån och ränta på inlåning, förklarar tillsynsmyndigheten under ledning av Mário Centeno, som i onsdags uppdaterade den långa serien av den portugisiska banksektorn.

Det var femte året i rad som sektorn redovisade positiva resultat och följer den mest negativa perioden för bankverksamhet i Portugal mellan 2011 och 2017, då den ackumulerade förluster på 13,7 miljarder euro och såg två institutioner falla (BES och Banif). Sedan dess har bankerna förbättrats och ackumulerat vinster på 8,3 miljarder euro.

Under 2022 accelererade resultaten på grund av Europeiska centralbankens (ECB) räntehöjning, vilket gjorde det möjligt för bankerna att öka räntenettot med 1,38 miljarder euro till 7,5 miljarder euro, den högsta nivån sedan 2011.