Nu bygger Abu Gebre Meskel Tesema, en munk och eremit, ytterligare en uppsättning. Arbetet påbörjades 2010 och hittills har 7 kyrkor färdigställts. De här byggnaderna är mindre, men Tesema arbetar bara med mejslar och hammare och har valt att inte använda modern byggteknik.