I ett uttalande betonade företaget att "från och med nu och fram till 2027 kommer nya digitala betalningsmetoder att stå för cirka 30% av den totala volymen av icke-kontanta transaktioner och att traditionella betalningsmetoder kommer att stå för 70%."

"Studien förutspår att denna tillväxt kommer att accelerera under de kommande åren, vilket speglar den ökande användningen av nya digitala betalningsmetoder av både konsumenter och företag", avslutade han.