"Regeringen kommer att tillkännage en mycket ambitiös agenda med åtgärder för att hjälpa dem som vill sluta röka", sade Manuel Pizarro, som talade till journalister i slutet av ett besök på utbyggnaden och rekvalificeringsarbetet av en byggnad vid Portugals institut för onkologi(IPO) från Coimbra.

Enligt ministern är målet att "försöka se till att det finns läkemedel som kan ersättas för att hjälpa människor att sluta röka".

Utöver denna åtgärd har regeringen också för avsikt att "öka konsultationsplatser" och intensifiera samråd på arbetsplatsen, sade han.

Tobakslagen

Manuel Pizarro talade om revideringen av tobakslagen, som kommer att debatteras denna vecka i republikens församling, med tanke på att det förslag som ligger på bordet innebär att klargöra att rökning är förbjuden i alla slutna utrymmen och göra produkter som liknar tobak likvärdiga, bland andra åtgärder.

Regeringens förslag likställer elektroniska cigaretter med vanlig tobak och skapar restriktioner för försäljning och konsumtion, nämligen en utvidgning av rökförbudet utomhus inom området för platser som är tillgängliga för allmänheten för kollektiv användning (såsom vårdinrättningar eller skolor).

Trots att antalet rökare har minskat sedan tobakslagen antogs 2007 är det fortfarande "17 procent av portugiserna som fortsätter att röka", konstaterade han, och ansåg att när det gäller att förebygga onkologiska sjukdomar är "ingenting viktigare än att bekämpa tobaken".