"Sedan det koleldade termoelektriska kraftverket i Pego stängdes 2021 har koldioxidutsläppen från energisektorn i kommunen Abrantes minskat med mer än 70 %, vilket bara kan vara goda nyheter", sade Ana Abrunhosa.

Å andra sidan uppgav hon att "420 direkta och indirekta arbetstillfällen gick förlorade, det fanns negativa effekter på värdekedjan och en betydande inverkan på lokala ekonomiska aktiviteter som kretsade kring anläggningen".

Ministern, som deltog i konferensen "Exploring economic diversification and investment opportunities in the Middle Tagus", i Abrantes (Santarém), med ett inspelat meddelande, försäkrade att den territoriella planen för en rättvis omställning av Middle Tagus, som ingår i det regionala programmet från centrumet, "kommer att svara på dessa effekter och har 65 miljoner euro till tjänst för detta uppdrag".

Målet, enligt Ana Abrunhosa, är att de investeras på ett sådant sätt att regionen "utnyttjar den pågående omvandlingen på bästa möjliga sätt" och, om möjligt, baserar sin utveckling på "hållbara och lönsamma ekonomiska aktiviteter" och "utan att lämna någon av de människor som förlorat sina jobb bakom sig".