På årsbasis uppgick förändringstakten i bankernas värdering av hus till 8,8%, vilket kan jämföras med en ökning på 7,6% i juli. Takten accelererar således igen, efter sex månader i rad med avmattning, enligt en rapport från ECO.

Den mest intensiva variationen observerades i den autonoma regionen Madeira (23,1%) och den minsta i norr (7,9%). I den månatliga jämförelsen "visade alla regioner ökningar jämfört med föregående månad utom Algarve (-0,6%), med den mest betydande ökningen i den autonoma regionen Azorerna (5,6%)".

INE publicerar också uppgifter om bankvärdering per typ, vilket visar att medianvärdet för bankvärdering för lägenheter var 1 707 euro/m2, vilket har ökat med 8,2% jämfört med augusti 2022. Medianvärdet för hus var 1 197 euro/m2 i augusti, 6,3 % mer jämfört med samma månad föregående år.

Algarve, Lissabons storstadsområde, den autonoma regionen Madeira och Alentejo Litoral är de regioner som har det högsta medianvärdet för husbankens bedömningsvärde. "De presenterade bedömningsvärden på 40,7%, 33,6%, 10,9% respektive 5,1% högre än landets median", indikerar INE.

De lägsta värdena finns i inlandet, särskilt i norr. "Trás-os-Montes, Beiras och Serra da Estrela och Alto Alentejo var de regioner som presenterade lägre värden i förhållande till landets median (-48,8%, -47,4% respektive -46,6% )", säger den nationella statistikbyrån.