Undertecknandet följer på bilaterala samtal mellan Indiens försvarsminister Rajnath Singh och hans italienska motsvarighet Guido Crosetto i Rom. Pakten syftar bland annat till att stärka samarbetet inom "FoU, utbildning inom det militära området, medvetenhet om den maritima domänen, utbyte av försvarsinformation och industriellt samarbete".