Enligt euronews tilldelade akademin Amersfoort priset eftersom staden fokuserar på invånarnas välbefinnande genom bland annat begränsad bilanvändning och ett varierat utbud av prisvärda och högkvalitativa bostäder.