Fortkörning fortsätter att vara den främsta orsaken till böter i Portugal, men det finns också påföljder för dem som kör för långsamt.

Fortkörning fortsätter att vara det brott som genererar flest böter, vilket motsvarar 66,7% av de totala brott som sanktioneras i Portugal under första halvåret 2023, enligt ANSR och rapporterat av Postal. Men även om förarna måste vara uppmärksamma när de följer hastighetsgränserna, är det få som är medvetna om minimigränserna, och de kan också straffas för att köra för långsamt.

Här är reglerna enligt Razão Automóvel:

De högsta tillåtna hastigheterna, inom och utanför städerna, definieras i artiklarna 27, 145, 146 och 147 i den portugisiska vägtrafiklagen (CE).

Inom orter är böterna för fortkörning följande:

Upp till 20 km/h - Mindre administrativ förseelse, straffbart med böter på 60 till 300 euro.

Mellan 20 km/h och upp till 40 km/h - Allvarligt brott, bestraffas med böter på 120 till 600 euro, med en möjlig diskvalificering av körkortet i mellan en månad och ett år.

Mellan 40 km/h och 60 km/h - Mycket allvarligt brott, bestraffas med böter på 300 till 1500 euro, med körförbud i mellan två månader och två år.

Mer än 60 km/h - Mycket allvarligt brott, böter på 500 till 2500 euro och körförbud i mellan en månad och ett år.

Utanför orter är böterna för fortkörning följande:

Upp till 30 km/h - Mindre administrativt brott, straffbart med böter på 60 till 300 euro.

Mellan 30 km/h och 60 km/h - Allvarligt brott, böter på mellan 120 och 600 euro, med möjlighet till körförbud i mellan en månad och ett år.

Mellan 60 km/h och 80 km/h - Mycket allvarligt brott, bestraffas med böter på 300 till 1500 euro, med körförbud i mellan två månader och två år.

Mer än 80 km/h - Mycket allvarligt brott, bestraffas med böter på 500 till 2500 euro och körförbud i mellan en månad och ett år.

Det är viktigt att betona att allvarliga förseelser leder till förlust av tre poäng på körkortet, medan mycket allvarliga förseelser leder till förlust av fem poäng, i enlighet med artikel 148 i EG-fördraget.

Minimihastigheter och böter

När det gäller minimihastigheter föreskriver artikel 26 i EG-fördraget att förare inte får köra i en hastighet som orsakar omotiverade problem för andra trafikanter, och att de kan straffas med böter på 60 till 300 euro om de bryter mot denna regel. På motorvägar är det dessutom förbjudet att köra i en hastighet under 50 km/h, vilket kan leda till böter på 60-300 euro, i enlighet med artikel 27 i EG-fördraget.