Planen syftar till att "avsevärt minska elskatten" för tillverkningssektorn genom att sänka den från 1,537 cent per kilowattimme (kWh) till ett minimum på 0,05 cent per kWh. De planerar att genomföra förändringarna genom skattesänkningar och subventioner fram till 2028.