Ultrafina partiklar, en praktiskt taget osynlig förorening men extremt skadlig för hälsan, visade koncentrationer med "mycket höga toppar" nära Humberto Delgado Airport "och även i Jardim do Campo Grande, bredvid en lekplats för barn", varnar Zero.

"I områden långt från flygplatsens och flygplanens påverkan är de uppmätta koncentrationerna av dessa partiklar mycket lägre".

Problemet - påpekar Zero - är att ultrafina partiklar "inte övervakas systematiskt och inte heller är lagstadgade i Portugal", trots de skador de orsakar på hälsan.

I Lissabon härrör extra fina partiklar huvudsakligen från förbränningsreaktioner i bil- och flygplansmotorer, med hälsoeffekter som sträcker sig från luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar till cancer och diabetes.

"Barn är särskilt sårbara och även spädbarn, fortfarande i livmodern, kan påverkas", betonar föreningen.

Zero påminner om att man har varnat för det "allvarliga miljöproblem" som Humberto Delgado-flygplatsen utgör och anklagar myndigheterna för att vara "konspiratoriska".

Däremot rekommenderar organisationen vissa åtgärder för att ta itu med den höga mängden ultrafina partiklar i vissa områden i Lissabon: på kort sikt genomföra ett övervakningssystem, särskilt i de områden som påverkas mest av flygplatsens verksamhet, och utvärdera och optimera flygplanens landnings- och startförfaranden för att minska koncentrationerna vid marknivå.

Den tredje rekommendationen innebär en stängning av Humberto Delgado Airport, "oförenlig med acceptabla folkhälsonivåer i Lissabon".

Zero anser att flygplatsen bör stängas "under de kommande fem, maximalt sju åren, med en placering så långt bort som möjligt från befolkningskluster och med minimal miljömässig, social och ekonomisk skada".