Enligt den uppdaterade rapporten om de ekonomiska utsikterna säger organisationen att eftersom energi- och livsmedelspriserna sjunker, liksom efterfrågan på arbetskraft, kommer inflationen att minska med 5,5 procent i år (5,7 procent i den senaste uppdateringen) till 3,3 procent 2024 och 2,4 procent 2025, nära det mål på 2 procent som Europeiska centralbanken vill uppnå.

Internationella valutafondens prognoser pekar i sin tur på en minskning av inflationstakten till 5,3 % 2023 och till 3,4 % 2024.

Bank of Portugal(BdP) reviderade upp inflationstakten något för i år och nästa år till 5,4% respektive 3,6%, främst på grund av energipriserna, men förväntar sig att takten fortsätter att minska.

"Den gradvisa elimineringen av energi- och inflationsstöd och hög nominell BNP-tillväxt [bruttonationalprodukt] kommer att bidra till att upprätthålla budgetöverskott och minska den offentliga skulden till cirka 98% av BNP 2025 (Maastrichtdefinition)", betonade OECD i rapporten.

"En sysselsättnings- eller lönetillväxt som är högre än väntat skulle stödja konsumtionen, men skulle också driva på inflationen", varnade han, och "å andra sidan skulle PRR-utgifterna [Recovery and Resilience Plan] kunna genomföras långsammare än beräknat, vilket skulle innebära lägre tillväxt och inflation", enligt organisationen.