De Wintons gyllene mullvad dokumenterades senast vetenskapligt i Port Nolloth 1936. Det fanns inga fotografier av detta blinda däggdjur och mycket lite information om dess beteende.