För många kvinnor i lokalsamhällena är det ont om arbetstillfällen, men att bli en Black Mamba har en bredare effekt, eftersom det stärker kvinnornas sociala ställning och ger dem ekonomiskt oberoende, samtidigt som de kan göra skillnad i bevarandet av det lokala djurlivet.