Arbetena ska påbörjas i juni och omfattar en fullständig omvandling av den centrala kanalgatan och det stora entrétorget.

Den visuella och arkitektoniska omvandlingen av de två områdena syftar till att fortsätta den renovering som genomförts tidigare. Fasaderna kommer att förändras, de fysiska barriärerna minskas för att skapa en större visuell bredd och cirkulation i området, och antalet grön- och viloplatser kommer att öka.

"Vårt uppdrag är att omvandla de centrum vi förvaltar till unika och differentierade utrymmen, så att vi kan erbjuda shoppingupplevelser som är helt annorlunda än de befintliga." säger Jorge Pinto Fernandes, Portugal Business Director på VIA Outlets, och tillägger att "sedan det första ingreppet, som slutfördes 2017, har vi redan sett mer än 30 nya varumärken komma in, liksom ombyggnad och ökning av ytan för många befintliga butiker, vilket vid sidan av varumärkenas försäljningsresultat visar det förtroende som varumärkena har för oss."

2023 ökade försäljningen av centrets varumärken med 13% och antalet besökare med 11% jämfört med föregående år. Turismen uppvisade också en utmärkt tillväxt, särskilt den utomeuropeiska turismen, som var över 30% (skattefri). Besökare från Brasilien, Angola, Moçambique, USA och Kina ligger i topp när det gäller nationaliteter.