Lusa talade med företrädare för flera fiskarorganisationer längs Algarvekusten och alla uttryckte sin oro och klagade över bristen på muddring vid inloppet till hamnarna, vilket i vissa fall tvingar fiskarna att vänta på högvatten.

"Muddringen har ännu inte påbörjats och längs kusten förvärras säkerhetsförhållandena, där de allvarligaste fallen är situationen i Tavira och Fuseta", säger Alberto Miguel Cardoso, ordförande för Algarve Fisheries Producers Organisation(Olhão Pesca).

I augusti 2023 godkände regeringen en budget på 6,9 miljoner euro för muddring och underhåll av hamnar i Algarve, som ska genomföras mellan 2023 och 2026, och bemyndigade generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och sjöfartstjänster(DGRM) att ådra sig denna kostnad.

Chefen för Olhão Pesca, som samlar ägare till 184 fartyg, uttryckte oro över "navigations- och säkerhetsproblem" och påminde om att det tidigare hamn- och sjötransportinstitutet fram till för cirka 30 år sedan hade ett mudderverk som arbetade permanent, året runt, i Algarves navigationsrännor.

"Underhållet var konstant och det är över. Vi bör återgå till tidigare metoder och den administration som förvaltar stängerna bör ha kapacitet att muddra när de vill", sade han och ansåg att de 6,9 miljoner euro som godkänts av regeringen "inte ens räcker för att muddra två stänger".