Enligt ett uttalande från AMAL, som omfattar de 16 kommunerna i Faro-distriktet, är ansökningarna en del av åtgärd SM1 i Algarve Water Efficiency Plan, inom ramen för Recovery and Resilience Program (PRR).

Målet är att minska vattenförlusterna i den urbana sektorn, i en region som står inför problem med vattenbrist på grund av de senaste årens låga nederbörd.

De processer som "fick grönt ljus" för förnyelse av delar av rörledningar med höga vattenförlustnivåer presenterades av kommunerna Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, São Brás Alportel och Silves.

Enligt AMAL har tre meddelanden redan utfärdats och 53 ansökningar har godkänts, motsvarande 42,1 miljoner euro och 157 kontrakt och förvärv av tjänster, genom åtgärd SM1, som omfattar rekvalificering av vattenförsörjningsnät, installation av mät- och kontrollzoner och skapande av kontrollerade tryckzoner.

"I de allra flesta fall pågår arbetena", står det i meddelandet.

AMAL förutspår att 125 kilometer av regionens vattenledningsnät kommer att ha renoverats fram till 2026, vilket motsvarar en minskning med två kubikhektometer av efterfrågan på vatten i naturliga system (akviferer).