På spel står de 4 000 bostäder som planeras inom ramen för offentlig-privata partnerskap, som kan förbli obebyggda om det inte finns någon överenskommelse om de hyror som ska genomföras.

I ett samtal med Lusa, vid sidan av den 5:e konferensen för främjande av fastigheter, där hon var talare, erkände Filipa Roseta (PSD) sin "ångest" inför det nuvarande "dödläget", mellan å ena sidan oppositionen i kommunen, som vill ha lägre hyror, och fastighetsutvecklare, som vill ha högre hyror.

"Det jag behöver just nu är i grunden en enkel sak, att byggherrarna sänker det de behöver lite och att oppositionen höjer det som behövs lite", sammanfattade hon.

Med andra ord måste det finnas "en anpassning mellan den inkomst som är livskraftig och den inkomst som är lönsam".

Om detta inte sker finns det en risk för att de 4 000 bostäder som planerats inom ramen för offentlig-privata partnerskap "inte byggs", "eftersom kommunen inte har pengar att bygga mer än de 3 000" nya allmännyttiga bostäder som föreslagits och som finansierats genom återhämtnings- och resiliensplanen (PRR, EU-medel).

"Vi behöver verkligen detta i Lissabon, annars kommer vi att titta om tio år och de fyra tusen husen kommer inte att byggas. Redan att nå tre tusen är en brutal ansträngning som vi gör, nu kommer de andra att lämnas hängande", varnade hon.

Inför de trehundra deltagarna på konferensen lämnade Filipa Roseta en "stor vädjan" till initiativtagarna om att gå vidare med partnerskap.