"Den portugisiska ekonomin kommer att sjunka med 8,1 procent 2020, vilket återspeglar en minskning jämfört med föregående år på 9,4 procent under första halvåret och en återhämtning under andra halvåret, vilket innebär en förändring jämfört med föregående år - 6,8 procent ", enligt rapporten.

Den nu presenterade prognosen reviderar juni-prognosen med 1,4 procentenheter uppåt, vilket återspeglar en mindre effekt av nedstängningarna i den portugisiska ekonomin och en bättre än förväntad reaktion från företag och hushåll, sade centralbanken.