2022/2023 Hanehalkı Harcamaları Anketinin sonuçları, konutla ilgili yıllık ortalama harcamaların 9.390 avro olduğunu, yiyeceklerin 3.091 avro ve ulaşımın 2.888 avro civarında olduğunu gösteriyor.

INE anket i ayrıca restoran ve konaklama harcamalarının yıllık ortalama hane harcamalarının% 8,6'sını temsil ettiğini ortaya koydu.

Çalışma ayrıca, “aile harcamalarının daha küçük bir kısmının” ağırlıklı olarak kırsal alanlarda kültür, rekreasyon, spor ve eğlence ve eğitim hizmetlerine yönlendirildiğini gösteriyor.

Anket ayrıca, Lizbon Metropolitan Bölgesi'nde (26.891 Euro) yıllık ortalama harcamanın daha yüksek olduğu ve Algarve'nin ulusal ortalamayı aştığı sonucuna varmıştır.