Die president van die Republiek het 'n veto teen die program gemaak, maar dit is nou sonder veranderinge geslaag.

Met die inwerkingtreding van die nuwe wet sal nuwe versoeke vir die toekenning van verblyfvisums vir beleggingsaktiwiteite nie aanvaar word nie, wat nie die moontlikheid van hernuwing van magtigings wat reeds toegestaan is, sal beïnvloed nie.

Versoeke vir die toekenning en hernuwing van verblyfpermitte vir beleggingsaktiwiteite bly geldig, insluitend dié wat “hangende voorafgaande beheerprosedures in munisipale rade” is op die datum waarop die wet in werking tree.

Die toekenning of hernuwing van verblyfpermitte vir gesinshereniging is ook uitgesluit van die aangenome beperking.

Die opposisiepartye het meer as 320 wysigingsvoorstelle vir stemming in die plenaire vergadering voorgelê, wat almal deur die sosialistiese afgevaardigdes verwerp is, vergesel, afhangende van die geval, deur ander parlementêre groepe.