Volgens 'n artikel wat deur Publishers Weekly ge publiseer is, neem die verkope van boeke in Engels in Engels regoor Europa toe, met TikTok een van die belangrikste faktore wat hierdie tendens dryf, wat in 2023 in 3% van die markvolume in Portugal vertaal word.

Hierdie waarde word bevestig deur die president van die Portugese Vereniging van Uitgewers en Boekverkopers (APEL), Pedro Sobral, wat op grond van data van die advies Gfk aan Lusa gesê het dat ingevoerde boeke (wat byna uitsluitlik uit boeke in Engels bestaan) 3% van die markwaarde verteenwoordig, wat 'n groei van ongeveer 25% beteken in vergelyking met 2022.

In die eerste kwartaal van hierdie jaar alleen verteenwoordig die verkoop van boeke in Engels reeds 'n groei van ongeveer 33% in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar, het Pedro Sobral uitgelig.

Die Gfk-paneel meet egter nie boekverkope in 'aanlyn' kanale en in winkels soos Amazon, wat 'n baie beduidende gewig het nie, benewens die feit dat dit slegs ongeveer 87% van die boekwinkel mark dek, word soveel verkope uit hierdie boekhouding gelaat.

Met inagneming van hierdie faktor, dui die berekeninge wat deur APEL geekstrapoleer is, aan dat die Engelse taalboekmark tans tussen 5% en 8% van die totale waarde van die Portugese mark werd is.

In ooreenstemming met Europa kom hierdie neiging hoofsaaklik in die fiksie-kategorie voor, hoewel dit ook in nie-fiksie gevind kan word.

Volgens Pedro Sobral is die TikTok-effek een van die belangrikste dryfvere van die verskynsel - “omdat dit internasionale titels groot sigbaarheid bring en gee en dikwels selfs voor hulle vrystelling” -, maar dit is nie die enigste een nie.

Direkte aanlyntoegang, wat onmiddellike aankoop moontlik maak nadat die boek ontdek is, speel ook hier “'n baie belangrike rol”, daarom is “die grootte boekverkope in Engels wat buite die Gfk-paneel verkoop word, redelik beduidend”, het die persoon in beheer opgemerk.

'N Ander faktor om in ag te neem, is die prys, aangesien boeke wat in die Verenigde Koninkryk of die Verenigde State gepubliseer is, gewoonlik oneindig hoër sirkulasies het, omdat dit reusagtige binnelandse markte dek, maar dit het ook hierdie uitvoereffek na ander lande”.

Dit “skep 'n enorme skaalekonomie, wat laer pryse toelaat en wat weens die uitgestrektheid van die wêreldmark wat hulle dek, binnekort in verskillende formate van stapel gestuur word, met verskillende pryse, altyd aansienlik laer as die Portugese uitgawes”.

Be

kom

merd Gekon

fronteer met hierdie scenario is “Portugese uitgewers redelik bekommerd”, met baie titels wat reeds laer verkope in die Portugese uitgawe sien as dieselfde uitgawe in Engels, wat “die lewensvatbaarheid van baie redaksionele projekte” in gevaar stel, het hy die president van APEL gewaarsku

.

Die situasie neem 'n nog meer kommerwekkende karakter aan as 'n mens die feit in ag neem dat “die oorweldigende meerderheid” van Portugese lesers die Portugese uitgawe verkies bo die oorspronklike, indien dit met dieselfde onmiddellikheid en teen soortgelyke pryse beskikbaar is, het hy bygevoeg.

Wat die prys betref, het Pedro Sobral egter verduidelik dat “Portugese uitgewers nie veel het om teen te veg nie”, want dit is 'n skaalekonomie waarmee dit heeltemal onmoontlik is om mee te ding of by die Engelse mark te pas.

“Die redakteurs het natuurlik hard gewerk daaraan om die oorspronklike weergawe en die Portugese weergawe te verkort om hierdie 'gaping' te sluit en sodoende so min lesers as moontlik te verloor, maar nog baie meer is nodig, gegewe hierdie baie kommerwekkende situasie,” het hy gesê.

Daarbenewens voldoen “wêreldwye 'spelers' soos Amazon nie aan die wet op vaste pryse nie, en meeding onregverdig met Portugese 'aanlyn' boekverkopers en boekverkopers, en gegewe die klein grootte van die mark, is dit nodig om maatreëls te tref selfs in die Prisewet Fix, soos reeds in lande soos Frankryk gebeur het”, het hy bygevoeg.

Pedro Sobral erken dat dit “baie positief” is om nuwe geslagte in Portugal te hê met sulke absolute beheer van die Engelse taal, het egter gewaarsku oor die moontlikheid dat die Portugese taal 'n baie belangrike uitdaging in sy toekoms kan staar en aangevoer dat die verdediging van die Portugese taal 'n prioriteit moet wees, wat Portugese skrywers, redakteurs en boekverkopers ondersteun.

“As ons natuurlik moet voortgaan om op Engels op skool te fokus, hetsy in hoër onderwys of in die bestaan van boeke in Engels, is dit ook waar dat dit nodig is om openbare beleid te skep om die Portugese taal te verdedig en te bevorder, ondersteuning vir Portugese skrywers, redakteurs en boekverkopers en bowenal vir boeke in Portugees”.